Produkter som kan kretsloppsmärkas

Alla produkter som bildar skikt i en golvkonstruktion kan kretsloppsmärkas – det vill säga ytmaterial, ytbehandling, lim, spackel/golvavjämning, stegljudsdämpning med mera. Däremot kretsloppsmärks inte produkter som exempelvis golvlister eller stosar – det vill säga de produkter som inte utgör själva skiktet.