VT-märkning för produktkombinationer

Väggskivor med prefabricerat tätskikt kan testas och VT-godkännas i kombination med ett annat tätskikt på golv.

Att erhålla VT-godkännande för en produktkombination

För godkännande krävs att kombinationen har testats och uppfyllt ställda krav på bland annat:

  • övergången/skarven mellan de olika materialen
  • monteringsanvisningens utformning
  • leverantörens/-ernas försäkran om produktkombinationens egenskaper, en så kallad Leverantörsförsäkran

När produktkombinationen har testats och godkänts utfärdar GBR ett VT-bevis och leverantörerna kan marknadsföra produktkombinationen som VT-PK-godkänd enligt GBRs branschstandard.

Branschen efterlyste branschstandard

Golvbranschen, GBR, arbetar sedan 1987 med branschgodkännanden av plastgolv/-vägg i våtrum, men har på förfrågan från branschen utvecklat branschstandarden för väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med tätskikt för golv. Branschstandarden ger möjlighet för leverantören att intyga att deras produkter fungerar i kombination med en annan leverantörs produkt.

GBRs Branschstandard för väggskivor med prefabricerat tätskikt i kombination med annat tätskikt för golv i våtutrymmen för VT-godkännande består av:

  • Generella materialkrav för ingående komponenter
  • Generella materialkrav för produktkombinationen 
  • Krav på monteringsanvisning
  • Leverantörsförsäkran

(Se relaterade dokument här intill.)