Fästmassa på plastmatta – så godkänns produkterna

För att fästmassa ska bli godkänd på plastmatta som godkänts som tätskikt ska leverantören av fästmassan intyga att produkten fungerar i aktuell tillämpning. Intyget är giltigt i fem år och betyder att produkten listas på GVKs hemsida.

I övrigt ska fästmassan uppfylla:

  • Dragvidhäftning mellan plastmatta och fästmassa ska efter 28 dygn överstiga 0,2 MPa.
  • Rekommendation för applicering på underlag av plastmatta ska finnas alternativt införas i monteringsanvisning/produktblad.
  • Det ska framgå om aktuell fästmassa fungerar på golv eller vägg alternativt både på golv och vägg.

En förteckning över fästmassor som godkänts på plastmatta som tätskikt återfinns på gvk.se