Tätskikt mot VVS-produkter

Branschkravet för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt är utarbetat i samarbete mellan Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschen (GBR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), Måleribranschens våtrumskontroll (MVK), VVS-Fabrikanternas Råd och Säker Vatten.

Branschkravet är framtaget i syfte att kvalitetssäkra anslutningen av tätskikt mot VVS-produkter som till exempel våtrumskassetter, fördelarskåp och inbyggnadboxar. Produkterna är även testade för den gemensamma funktionen, det vill säga hur tätskikten ansluts till VVS-produkterna. För att erbjuda marknadens aktörer översikt och kontroll, samordnas godkännanden av anslutningar mellan tätskikt mot VVS-produkter i en gemensam databas kallad FabrikantAccept.

I databasen samlas alla godkända kombinationer av tätskikt och VVS-produkter. Precis som tidigare kommer respektive organisationer att godkänna/acceptera sina branschspecifika monteringsanvisningar. FabrikantAccept samlar endast monteringsanvisningar som testat den gemensamma funktionen där tätskikten ansluts till VVS-produkterna.

I dokumentet till höger kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om testning av produkter mot tätskikt.

Godkända kombinationer finner du under Godkända produkter på gvk.se.