VT-godkända produkter

Det är viktigt att plastmattor som ska användas som yt- eller tätskikt är testade och godkända för sina ändamål. Golvbranschen, GBR, VT-godkänner plastmattor som ska användas i våtutrymmen genom en särskild branschstandard.

Produkter godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under kakel och klinker. Här listas de VT-godkända produkterna:

Ytskikt plastmatta

Tätskikt plastmatta

Godkända för delreparation