Övriga plastgolv

Det finns också plastgolv av termoplastisk polymer som inte innehåller PVC. Denna typ av plastgolv kan tillverkas av en syntetisk termoplastisk polymer så som t.ex. polyolefin- eller polyetenplaster. Förutom bindemedlet, består golvet av: fyllnadsmedel, färgpigment och ytskydd.

Produkter

Homogena produkter kan bestå av ett skikt eller flera sammanfogade skikt med samma kvalitet, färg och mönsterbild. Heterogena produkter består av flera skikt som kan vara av olika typ och kvalitet. På vissa produkter kan en film ligga mellan skikten för att skapa olika mönster. Produkten har ett slitskikt med god slitstyrka.

Format-varianter

  • Plastmattor av denna typ finns som banvara i 1,45 m bredd, tjocklek 2 mm
  • Golvplattor finns i flera format t.ex.  500x500 mm och 100 x 1000 mm

Skötsel

Plastgolv av av denna typ har oftast ett ytskydd av transparent plast i form av akrylat, vilket ger god beständighet mot t.ex. fläckar och friktionsmärken. Då ytskydd finns krävs inget kompletterande ytskydd av vax eller polish.

Egenskaper

  • God beständighet mot nötning även i vått tillstånd.
  • Brandklass: BflS1 och CflS1
  • Fläcktålighet är normalt god mot både vattenlösliga och oljelösliga ämnen. Mycket god beständighet mot många syror, sprit, fetter, oljor etc.
  • Plastgolv av denna typ kan skadas av starka lösningsmedel som aceton, thinner etc.

Användningsområde

Homogena och heterogena plastgolv av termoplastisk polymer:
- De flesta typ av lokaler och utrymmen i offentlig miljö.
- I butiker och affärslokaler är plattor vanliga.
- Mattor kan vikas upp på vägg och ned i brunnar.

Standarder/toleranser

SS-EN 14565 - Golvbeläggning baserad på syntetisk termoplastiska polymerer