Laminatgolv

Laminatgolvets konstruktion består av ett träbaserat bärar- eller kärnmaterial, vanligtvis HDF-skiva (High Density Fiberboard), ett ytskikt av laminat eller folie och ett botten- eller balansskikt. Det finns även produkter med annat ytskikt som t.ex. linoleum eller PVC, men som inte räknas in i kategorin Laminatgolv.

Inom gruppen Laminatgolv finns flera typer av ytskikt. Det vanligaste är att man pressar dekorpapper och slitskikt direkt mot bärarmaterialet.

Andra metoder är att tillverka ett laminat som sedan limmas mot bärarmaterialet.

Vissa produkter har ett lackat ytskikt och på bäraren direkt tryckt dekor eller ett härdat akrylskikt.

I samband med impregneringen av de översta skikten kan aluminiumoxid strös på för att få den slitstyrka produkten ska ha. Detta kan skilja sig från produkt till produkt.

 

Format/varianter

  • Laminatgolv finns från 6 mm till 12 mm tjocka. Vissa har redan i tillverkningen försett produkten med ett underlagsmaterial som ersätter det mellanlägg som oftast föreskrivs.
  • Golven finns i flera format. Vanliga format är ca 200 x 1200 mm, men både bredare, längre och smalare finns i stor variation.
  • Det finns olika typer av foglösningar med eller utan fasade kanter som är målade eller pressade.


Skötsel

Laminatgolv har goda smutsavvisande egenskaper och skall inte beläggas med polish, vaxer eller dylikt. Olika typer av ytstrukturer, golv med fasade kanter eller golv med matt yta kan kräva att skötseln sker mer regelbundet, enligt de instruktioner tillverkaren ger. De laminatgolv som är lackade behandlas likadant som ett lackat massivt trä- eller lamellparkettgolv.

Egenskaper

  • God beständighet mot nötning.
  • Brandklass: Bfl-s1 och Cfl- s1 är vanligast.
  • Laminatgolv försedda med stegljudsdämpande skikt redan från tillverkningen finns.
  • Det finns laminatgolv som avleder elektrostatisk uppladdning.
  • Fläcktålighet är normalt god mot både vattenlösliga och oljelösliga ämnen. God motståndsförmåga mot många syror, sprit, fetter oljor och dylikt.
  • Laminatgolv skadas normalt inte av lösningsmedel som exempelvis aceton eller thinner, eller vid långvarig påverkan av starkt alkaliska ämnen. Produkter med lackerad eller målad yta skadas dock av lösningsmedel.
  • Då det är ett träbaserat material krymper och sväller laminatgolv beroende på om det är torrt eller fuktigt i luften. Det mår bäst av en relativ fuktighet på 30 - 60 %.

Användningsområde

Alla typer av laminatgolv:
- Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö
- Laminatgolv fungerar bra i samband med golvvärme (se GBRs Trägolv på golvvärme)

Standarder/toleranser

SS-EN 13329 Laminatgolv med ett ytskikt baserat på tvärbunden aminoplast
SS-EN 15468 Laminatgolv med ett lackat ytskikt och på bäraren direkt tryckt dekor
SS-EN 14978 Laminatgolv med elektronstrålehärdat ytskikt baserat på akryl
ISO 24334 Determination of locking strength for mechanically assembled panels
SS-EN 13501 Brandteknisk klassificering
SS-EN 1815 Bedömning av påverkan från statisk elektricitet