Kakel och klinker

Det finns en uppsjö av olika keramiska plattor som varierar i tillverkningsprocess, storlek, färg, funktion med mera. Till keramiska plattor hör bland annat kakel och klinkers. Här presenteras vanligast förekommande keramiska plattor, dess egenskaper, krav på underlag och montering.

Råvaran för keramiska plattor är lera. Leran genomgår ett flertal processer före formgivning beroende på avsett användningsområde. Leran formges sedan genom strängpressning (våtpressad lera) eller formpressning (torrpressad lera). Därefter bränns plattorna i upp till 1200 ºC och de som ska glaseras placeras i en glasyrbox. Bränd lera är alltså keramik. Enligt europeiska standarder indelas keramiska golv- och väggmaterial i olika grupper beroende på tillverkningsmetod och absorptionsförmåga.

Användningsområden för keramik

  • Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö,
  • Våtrum. Ska keramiska plattor installeras i våtutrymmen ska det installeras tillsammans med ett godkänt tätskikt. Godkända tätskiktsprodukter finns listade på GVKs hemsidahttp://www.gvk.se/godkanda-produkter
  • För utrymmen där det är noga med halksäkerheten, så som i industrilokaler, storkök, m.fl., finns keramiska plattor med halkhämmande egenskaper. Dessa plattor har en grovkornig eller nopprig yta.
  • Bassänger, industrier

Vanliga förekommande keramiska plattor

Klinker

Klinkerplattor tillverkas av tätsintrad lera genom strängpressning eller formpressning och har en låg vattenabsorption, vanligen 0-6%. De förekommer såväl glaserade som oglaserade och kan fås i ett flertal olika format. Klinkerplattor används främst på golv men även på vägg. Klinker på vägg kan vara lämpligt i miljöer med stort rengöringsbehov, framför allt i offentliga miljöer, industrier och storkök, skall glaserade plattor användas. Det finns halkhämmande plattor som lämpar sig i våta utrymmen och även klinkerplattor avsedda för installation utomhus där temperaturen är under 0 ºC finns.

Granitkeramik

Granitkeramik är tätsintrade torrpressade klinkerplattor som genom tillverkningstekniken får en låg vattenabsorption ≤ 0,5 %. Plattornas yta är hård och de förekommer i likhet med klinkerplattor såväl glaserade som oglaserade men även polerade plattor finns. Granitkeramik rekommenderas för alla ytor, såväl inomhus som utomhus, då de är frostbeständiga. Då tillverkningstoleranserna är små kan plattorna göras stora, tunna och läggas med smala fogar.

Kakel

Kakelplattor är torrpressade plattor med hög vattenabsorption, vanligen 10-20 %, avsedda framförallt för installation på vägg inomhus. Kakelplattor tillverkas av leror som resulterar i ett mer poröst gods än klinker, vilket för praktisk användning kräver glasering.  Själva formningen av kakel är densamma som formpressade klinker.

Mosaik

Mosaik är små kakelplattor, ofta i kombinationer av olika storlekar och former. Gemensamt är att de från leverantören normalt är monterade på ark eller nät för att underlätta vid montage. Mosaik rekommenderas för golv och väggar inomhus och lämpar sig för krökta ytor samt komplicerade mönster och figurer. För simbassänger se nedan.

Terracottaplattor

Teracottaplattor är handgjorda eller strängpressade. De har ett rustikt tegelliknande utseende och är normalt oglaserade. Cottoplattor är en ren lerprodukt utan någon skyddande glasyr och är därför ömtålig när det gäller t.ex. fettfläckar. Cottoplattan ska därför behandlas med ett skyddande medel som tränger ner i plattan. De är porösa och kräver omsorg vid läggning och påföljande ytbehandling. De kan användas för torra golvytor inomhus men skall inte användas på underlag med risk för tillskjutande fukt. De bör ej heller användas i kök eller liknande där spill och stänk kan ge fläckar och missfärgning av t.ex. fett.

Krav på underlag för keramiska plattor

För installation av kakel och klinker krävs att underlaget är tillräckligt bärande. Då keramiska plattor är tyngre än de flesta andra golvmaterial är det viktigt att säkerställa att underlags-konstruktionen är lämplig att installera plattor på. I vissa fall behöver underlaget förstärkas.

Applicering/montering

De allra flesta keramiska plattorna monteras med ett fix/fästmassa som breds ut med en tandad spackel på ytan som sedan keramiken läggs ned på. Spackeln lämnar en viss bestämd mängd fix, beräknad på liter per m². Därefter appliceras fogbruk i fogarna.

Egenskaper

  • Finns i olika kulör, nyanser design och storlek.
  • Lämplig i kombination med golvvärme då keramik har god förmåga att lagra värme.
  • Lämplig i stort sett i alla utrymmen inomhus (undantag teracottaplattor)
  • Kräver lite underhållsarbete (undantag terracottaplattor) mer än vardagsstädning
  • Mosaik i simbassänger ska vara monterade med pappersframsida för att få så stor anläggningsyta som möjligt.

Skötsel

Keramiska golv och väggplattor är i stort sätt underhållsfria. Dock krävs en normal veckostädning samt avtorkning vid spill och annan nedsmutsning. Låt inte vatten bli stående i pölar eftersom kalkhaltigt vatten kan orsaka fläckar. Vid installation av golvvärme får värmen tidigast slås på efter 28 dygn och skall då höjas med 5ºC per dygn till avsedd temperatur. På en glaserad yta har smutsen svårt att fästa till skillnad från en oglaserad yta.

Se Golvbranschens skötselråd för de olika golvmaterialen.

Standarder:

Plattorna ska uppfylla kraven enligt 14411:2007 Keramiska plattor.