Fackmässig golvläggning

Begreppet fackmässigt (eller fackmannamässigt) innebär att utfört arbete följer de lagar och regler som gäller samt materialtillverkarens anvisningar. Att avgöra om en golvläggning är fackmässigt utförd kan vara svårt. Här får du några goda råd.

Vad avgör om golvläggningen är fackmässigt utförd?

När det gäller att avgöra om en golvtjänst är fackmässigt utförd, ska bedömningen utgå från de bindande myndighetsföreskrifter och branschregler som finns för utförandet. Vidare ska entreprenören följa materialleverantörernas monteringsanvisningar och iaktta Golvbranschens Tekniska kommittés råd och Golvbranschen, GBRs, branschriktlinjer.

Bedömning av fackmässigt utförande

- Är man inte ense om vad som är fackmässigt utfört kan man anlita en besiktningsman. GBRs godkända besiktningsmän gör opartiska utlåtanden vid konsumentbesiktningar, säger Patrik Nordahl, teknisk projektledare på Golvbranschen, GBR.

Det finns framtagna riktlinjer för hur skönhetsfel på olika golvmaterial ska bedömas, så kallade bedömningsgrunder för skönhetsfel. Dessa används för att bedöma skönhetsfel och innehåller även förslag på hur fel kan åtgärdas.

För bedömning av utfört arbete mellan två näringsidkare, så kallade entreprenadbesiktningar, bör man istället anlita en besiktningsman som är godkänd av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Reklamation och missnöje

Är du missnöjd med ditt golv ska du i första hand reklamera arbetet direkt till företaget som gjort jobbet.

Var specifik och tala om vad du inte är nöjd med och varför. Utgå alltid från ditt avtal med företaget - vad är beställt? Blir du och företaget oense om huruvida det är fel på tjänsten kan en oberoende besiktningsman anlitas.

Praxis är att den som reklamerar tjänsten också står för kostnaden och administrationen med att anlita en besiktningsman. Konsumentbeställare kan anmäla ärendet till  Allmänna reklamationsnämnden, ARN för en prövning.