Yrkes-SM i Växjö 2022

Yrkes-SM kommer att arrangeras 10 – 12 maj 2022 i Växjö. Ungdomar och unga vuxna från hela Sverige möts och tävlar i olika yrken.

Golvläggning planeras vara ett av alla de yrken som är representerade. Vid tidigare upplagor har de tävlande fått mäta sina färdigheter och kunskaper i tre olika grenar med materialen plastgolv, parkettgolv och textilgolv. Grenarna blir snarlika under SM i Växjö.

Krav för deltagande

För deltagande i tävlingen gäller följande:

  • De tävlande måste vara max 24 år eller yngre, det vill säga födda 1998 eller senare. Eventuellt kan även äldre personer tillåtas under Yrkes-SM, men då har de ingen möjlighet att delta under Euroskills (Yrkes-EM i Sankt Petersburg 2023).
  • I första hand vill man ha personer som är färdiga med sin grundutbildning och idag jobbar som lärlingar eller golvläggare.
  • Deltagarna bör också ha någon form av stöttning från de företag där de är golvläggare eller lärlingar. Genom att ett företag har en medarbetare som är med och tävlar i Yrkes-SM 2022 har företaget också chansen att visa kunder och konkurrenter att man är ett företag som satsar på framtiden.

Så här ansöker du

Om du är intresserad av att delta kan du, ditt företag eller din yrkeslärare kontakta någon av följande:

  • Nicklas Nuland på Bräckegymnasiet nicklas.nuland@educ.goteborg.se
  • Michael Gustafsson på BYN michael@byn.se
  • Patrik Nordahl på Golvbranschen patrik@golvbranschen.se

Du måste meddela ditt intresse senast i mitten av januari. Maximalt tillåts sex deltagare under tävlingen.

Bidrar till att höja utbildningskvaliteten

Det främsta syftet med tävlingsverksamheten är att den ska bidra till att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna och att höja branschens och de enskilda yrkenas attraktion och därmed på sikt även bidra till kompetensförsörjningen.

Läs mer

  • Yrkes-SMs webbplats
  • constructionskillssweden.se Construction Skills Sweden, CSS, är en plattform för byggbranschens samverkan kring yrkes tävlingar för ungdomar, som bland andra Byggföretagen och Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, står bakom. CSS ansvarar för yrkestävlingarna inom byggyrkena.
  • Tidigare tävlingsunderlag för skoltävlingar i golvläggning på CSSs webbplats