Yrkes-SM i Karlstad 2024

Yrkes-SM kommer att arrangeras 23 – 25 april 2024 i Karlstad. Ungdomar och unga vuxna från hela Sverige möts och tävlar i olika yrken. Evenemanget är kostnadsfritt att besöka och öppet för alla. Under de tre tävlingsdagarna får besökarna följa de tävlande för att se Sveriges yrkesskickligaste ungdomar göra upp om SM-titeln inom de olika yrkestävlingarna.

Inom golvläggning tävlar man enskilt (det vill säga inte i lag). Den tävlande ska enligt en ritning lägga ett trägolv, ett linoleumgolv samt ett textilgolv.

Resultatet under Yrkes-SM kommer sedan att användas vid uttagning inför Euroskills (Yrkes-EM) som kommer att hållas i september 2025 i Herning, Danmark. Uttagningen till Euroskills baseras på både prestation under SM och på bedömd lämplighet.

Krav för deltagande

För deltagande i tävlingen gäller följande:

  • För att tävla i Yrkes-SM får man inte vara äldre än 25 år och de ungdomar som tävlar går eller har gått en yrkesutbildning i det yrke de representerar. Tänk på att om du ska kunna vara Sveriges representant under Euroskills måste du ha fyllt maximalt 23 år under 2024.
  • Så väl gymnasieelever som lärlingar och golvläggare kan ställa upp. Det viktiga är att du är duktig och motiverad tävla.
  • Det är viktigt att du har stöd från antingen din skola eller av ditt företag.

Så här gör du

Nominering av tävlande ska ske senast 1 februari 2024. Maximalt tillåts sex deltagare under tävlingen.

Läs mer på BYNS webbplats och anmäl dig här 

Vid frågor kan du kontakta

Bidrar till att höja utbildningskvaliteten

Syftet med yrkestävlingar är att bidra till en ökad kvalitet i branschen och att höja branschens och de enskilda yrkenas attraktion och att kunna attrahera fler personer till branschen. Tävlingarna syftar också till att synliggöra yrkesstoltheten.

Ersättning

BYN står för resor till tävlingen, boende i dubbelrum nära tävlingsplatsen samt uppehälle under tävlingen. Läs mer här på BYNs hemsida.

Läs mer