Auktoriserat Golvföretag

Ett Auktoriserat Golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service av golv samt olika ytskikt.

Auktorisationen visar beställare att företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan samt följer utvecklingen i branschen för att med kunskap och kompetens möta kundernas krav, önskemål och behov. Ett Auktoriserat Golvföretag som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om det gäller plast- eller keramikarbeten. Läs mer om Auktoriserat Golvföretag på auktorisation.se och i vår informationsbroschyr som du hittar här.

auktorisation.se och Youtube.com finns en kort film med Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen och Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer NCC Building där de berättar om fördelarna med att anlita ett Auktoriserat Golvföretag.

Full kompetens ska leda till felfri entreprenad

Syftet med Golvbranschens auktorisation är att underlätta för byggherrar, byggföretag och andra beställare att på ett enkelt sätt säkerställa att golventreprenören har full kompetens och bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan (KMA-plan). Här kan du läsa mer om fördelarna med att anlita ett auktoriserat golvföretag.

Miljövänliga golvinstallationer

Alla Auktoriserade Golvföretag arbetar enligt en dokumenterad miljöplan som syftar till att optimera energianvändning och spara på resurser. Detta är något som såväl samhälle som beställare som enskilda företag tjänar på. Att vara strukturerad ger miljövinster och konkurrensfördelar. Därför lönar det sig att anlita ett Auktoriserat Golvföretag och att auktorisera sin verksamhet.

Kretsloppsmärkning av golv - kontroll på golvkonstruktionens innehåll

En av de direkta fördelarna med systemet Auktoriserat Golvföretag är att samtliga auktoriserade företag har kunskap om, och kan utföra, kretsloppsmärkning av golv enligt systemet Golvbranschens Kretsloppsmärkning. Denna tjänst syftar till att tillgodose byggherrens krav enligt plan- och bygglagen på att dokumentera vad som byggs in i en fastighet. Kretsloppsmärkningssystemet ger också klara besked om hur ett golv ska skötas och hur det slutligen kan tas tillvara när det en dag är uttjänt.

Samtliga auktoriserade golvföretag kan utföra kretsloppsmärkning av golv.

Golvåtervinning

Vid installation av plastgolv uppstår spill i form av tillskurna kanter och restbitar. Genom GBR Golvåtervinning kan detta installationsspill tas tillvara på ett miljöriktigt sätt i stället för att slängas. Vår målsättning är att huvuddelen av spillet mals ned till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv - resten energiutvinns för att bl.a. ge värme till våra bostäder via kommunernas fjärrvärmesystem. GBR Golvåtervinning tar hand om alla golv- och väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska marknaden.