Riktlinjer, instruktioner, tips och råd

Här hittar du bl.a. Bedömningsgrunder för skönhetsfel, Miljökrav vid upphandling av golv samt Golvbranschens riktlinjer för avfallshantering.

Priserna för produkterna nedan är angivna exklusive moms.

Senast uppdaterad: 4 april 2019