Bedömningsgrunder för skönhetsfel

Golvbranschen, GBR har riktlinjer för hur skönhetsfel ska bedömas på olika golvmaterial. Häftet ”Bedömningsgrunder för skönhetsfel...” är en samling med alla de bedömningsgrunder som GBR har publicerat.

OBS! Flera kapitel är reviderade/borttagna/tillagda som inte finns i den fysiska upplagan.

Innehåll:

 • Gummigolv
 • Keramiska fogplattor i torra och våta utrymmen – Ersatts av Riktlinjer keramik
 • Lamellparkett och fanérgolv – Uppdaterad
 • Laminatgolv – Uppdaterad
 • Linoleumgolv – Uppdaterad
 • Massiva trägolv
 • Plastgolv
 • Plastvägg
 • Textilgolv
 • Flytande undergolv av träfiber – eller spånskivor – Uppdaterad
 • Undergolv av golvavjämning
 • LVT – NY!
 • LVT-klick – NY!

Du kan ladda ner samtliga aktuella bedömningsgrunder här: https://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/bedomningsgrunder-for-skonhetsfel/ 

Priserna för produkterna nedan är angivna exklusive moms.

Senast uppdaterad: 21 september 2022