Leveransbestämmelser

Allmänna bestämmelser vid anbud och leverans vid utförande av golventreprenader

Priserna för produkterna nedan är angivna exklusive moms.

Är ditt företag medlemmar i Golvbranschen, GBR får du 50 % rabatt. Hämta rabattkoden här.

Senast uppdaterad: 21 september 2022