Bli ansluten till GBR via Golvleverantörernas förening, GLF

Är du tillverkare, återförsäljare eller rikstäckande grossist av golv-/väggmaterial kan du erhålla medlemskap i GLF. GLF-företag är representerade i samtliga GBRs arbetsgrupper och bidrar till kunskapsutbytet mellan de två föreningarna i GBR. Detta gör GBR till ett naturligt forum för den som vill driva branschfrågor där leverantörsföretag involveras. GLF-företag bidrar också ofta vid utbildningstillfällen.

En anslutning inkluderar även flera förmåner och mest betydelsefullt är att Leverantörsföretag får en naturlig kommunikationskanal till cirka 300 golventreprenadföretag anslutna till Golvbranschen, GBR.

Ansök om anslutning redan idag med hjälp av ansökningshandlingarna här intill eller läs mer om förmånerna med att vara ansluten till GBR.

Här finns samtliga ansökningshandlingar.