Förmåner för anslutna företag

Att vara ansluten till GBR är en kvalitetsstämpel som kommuner, landsting och hela byggsverige känner igen. Vi förser våra anslutna företag med kunskap och verktyg som hjälper det enskilda företaget att hävda sig i konkurrensen och skapar möjligheter för god lönsamhet.

  • Utbyte av kunskap och erfarenhet - När du blivit ansluten till Golvbranschen, öppnas dörrarna till ett kontaktnät av cirka 300 entreprenörer, leverantörer och andra kollegor som arbetar med golv.
  • Faktabank med aktuell information - Golvbranschens nätplats ger dig tillgång till aktuell information om material, tekniker, ekonomi, lagstiftning och miljöfrågor, som har direkt betydelse för din verksamhet i dag.
  • Försäkring - Minska din risk. Anslutna företag erbjuds möjligheten att teckna en passande lösning på förmånliga villkor. Du har även tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning hos Golvbranschen om ansvarsfrågan skulle vara komplicerad och behöver utredas.
  • Golvgaranti - Kundens trygghet. Golvbranschens GolvGaranti innebär dels att du lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut, dels att du tar ansvar för fel och brister som kan uppstå inom ett år från avslutat arbete eller genomförd leverans.
  • Nyhetstjänster - Golvbranschen ser till att du får veta både vad som hänt och vad som är på gång.
  • Rådgivning - Som ansluten har du tillgång till kostnadsfri support via telefon och mail i frågor om golvläggning och golvmaterial. Du får som ansluten även juridisk rådgivning utan kostnad, som till exempel att tolka avtal.
  • Utbildning - Golvbranschen erbjuder kompetensutveckling inom golvteknik, juridik och företagande för självkostnadspris. Du får även tillgång till en rad publikationer - många kostnadsfria genom nedladdning på nätet - och ett antal praktiska checklistor som underlättar det dagliga arbetet.
  • Auktorisation - Golvbranschen auktoriserar företag. Legitimation är ofta ett krav i upphandlingar. Som Auktoriserat Golvföretag har du papper på att ni utför uppdrag med rätt kunskap och teknik. Läs mer på www.auktorisation.se .

Fyll i ansökan redan idag eller läs mer om vad som krävs för att ansluta sig till Golvbranschen.