Bli ansluten till GBR via Golventreprenadföretagarnas förening, GFF

Golventreprenadföretagarnas förening, GFF, är föreningen för dig som installerar golvbeläggningar som underentreprenör eller säljer golvbeläggningar i butik och installerar dessa hos kund. GBRs service underlättar din vardag och vi är din naturliga kontakt när du står inför nyheter eller problem som du inte vet hur du ska lösa. På detta sätt kan vi hjälpa dig att höja såväl kvalitet som effektivitet i ditt företag.

Att vara ansluten till GBR är en kvalitetsstämpel som ökar förtroendet hos dina kunder. Det inkluderar även flera förmåner och mest betydelsefullt är att du håller dig helt uppdaterad med nyheter och förändringar i läggningsteknik och materialhantering. Våra tekniker hjälper dig med kniviga frågor och dessutom har du möjlighet att få juridisk hjälp om något går fel. En anslutning till Golvbranschen inkluderar flera förmåner för ditt företag.

Läs mer om anslutningen och ansök redan idag!

Visa att ditt företag håller samma klass - anslut dig, stå starkare!