Därför ska man ansluta sig till GBR

Golvbranschen, GBR består av både entreprenörs- och leverantörsföretag. Det innebär att våra anslutna företag är såväl montörer av golv som tillverkare. Det innebär också att det inom branschen finns en samlad kompetens att hantera alla golvfrågor, från husets stomme och uppåt i golvkonstruktionen från spackel till lim och ytbeläggning.

Golvbranschen är organisationen för den som tillverkar, distribuerar eller monterar golv. Organisationen består av två föreningar, Golventreprenadföretagarnas förening (GFF) samt Golvleverantörernas förening (GLF). GFF består av ca. 300 entreprenörsföretag som arbetar såväl mot konsumenter som mot multinationella byggföretag. GLF har ca. 40 medlemsföretag som bl.a. förser GFF-företagen med material i deras uppdrag. Flera av leverantörsföretagen är multinationella men det finns också mindre leverantörer med endast några få anställda.

Kvalitetsstämpel

Att vara ansluten till GBR är en kvalitetsstämpel som kommuner, landsting och hela byggsverige känner igen. Vi förser våra anslutna företag med kunskap och verktyg som hjälper det enskilda företaget att hävda sig i konkurrensen samt skapa möjligheter för god lönsamhet.

Därför anlitas företag anslutna till GBR

Privatpersoner ska i första hand med förtroende vända sig till branschanslutna golvföretag. Dessa har ordnad ekonomi och är väl kända. Dessutom är de branschanslutna företagen anslutna till Golvbranschens GolvGaranti. Denna garanti syftar till att säkra konsumentens trygghet i händelse av tvist men företagen följer också branschens riktlinjer och lämnar ett års utförandegaranti.

Auktoriserat Golvföretag

Professionella beställare som stat, kommun, landsting och privata byggföretag har krav såsom ISO 9001 eller ISO 14001 i sin egen verksamhet. Dessa krav måste även underentreprenörer leva upp till. Kvalitetssystemet Auktoriserat Golvföretag är anpassat till att möta dessa krav.

Auktoriserat Golvföretag syftar till att ge en struktur i verksamheten som ger företagen möjlighet att med bibehållen kvalitet och miljöeffektivitet expandera. För att ett entreprenörsföretag ska kunna bli ett Auktoriserat Golvföretag krävs medlemskap i GBR.