Så går ansökningsprocessen till

När du ansöker om medlemskap i Golvbranschen, GBR, ser ansökningsprocessen olika ut beroende på om du avser att bli medlem i Golventreprenadföretagarnas förening, GFF eller i Golvleverantörernas förening, GLF. Så här går det till.

För att ansluta sitt företag till Golvbranschen, GBR, ska man vara antingen ett entreprenörs- eller leverantörsföretag som arbetar med montering eller tillverkning av golvytor. Entreprenörsföretagen blir efter ansökan och godkännande medlemmar i Golventreprenadföretagarnas förening, GFF. Leverantörsföretag ansöker om godkännande av medlemskap i Golvleverantörernas förening, GLF.

Kriterier för att erhålla medlemskap

För att kunna erhålla medlemskap i GBR måste den sökande uppge tre referenser samt ha en ordnad ekonomi. Kravet på ordnad ekonomi gör att företaget måste ha drivits en tid och kunna uppvisa en godkänd årsredovisning. Det innebär att helt nystartade företag enligt huvudregeln inte kan erhålla medlemskap och anslutning.

Styrelsen godkänner nya medlemsföretag

Efter ansökan beslutar GBRs styrelse om det sökande företaget kan beviljas medlemskap i Riksorganisationen eller inte. När medlemskapet i Golvbranschen är godkänt ansluts företaget också genom erläggande av serviceavgift till GBR Service AB som står för den service du som medlem har rätt till. Medlemskapet i Riksorganisationen måste alltid kombineras med en anslutning till GBR Service AB och erläggande av serviceavgift.