Ansök om anslutning till GBR via Golventreprenadföretagarnas förening, GFF

För att ansluta sitt företag till Golvbranschen, GBR via GFF ska man vara ett entreprenörsföretag som arbetar med montering av golvytor. Entreprenörsföretagen blir efter ansökan och godkännande medlemmar i Golventreprenadföretagarnas förening, GFF och ansluts i samband med detta till GBR.

Kriterier för att erhålla anslutning

För att kunna erhålla anslutning till GBR måste den sökande uppge tre referenser samt ha en ordnad ekonomi. Kravet på ordnad ekonomi gör att företaget måste ha drivits en tid och kunna uppvisa en godkänd årsredovisning. Det innebär att helt nystartade företag enligt huvudregeln inte kan erhålla anslutning.

Följande krav ska vara uppfyllda:

  • F-skattebevis
  • Godkänd årsredovisning
  • Momsregistreringsbevis
  • Har ordnad ekonomi
  • Kunna uppge tre referenser
  • Ansvarsförsäkring
  • Att företaget följer Golventreprenadföretagarnas förening, GFFs etiska regler

Avgifter

Aktuella avgifter för företag anslutna till Golvbranschens Riksorganisation, GBR, genom Golventreprenadföretagarnas förening, GFF finns att läsa i dokumentet Avgifter GFF, se inforutan "Ansökningshandlingar" till höger.

Fyll i ansökningshandlingarna

För att ansöka om anslutning ska dessa blanketter fyllas i:

  • Ansökan om medlemskap i Golvbranschen, GBR
  • Förpliktelse att följa villkoren i Golvbranschens Golvgaranti
  • Förpliktelse att följa GFFs Etiska regler

Samtliga blanketter finns för nedladdning, se rutan till höger.

Skicka samtliga ifyllda blanketter till info@golvbranschen.se eller till Golvbranschen, GBR, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm.

Din ansökan kommer sedan att prövas i Golvbranschens regionala och centrala styrelse.

Styrelsen godkänner nya företag

När ansökan till Golvbranschen är godkänt ansluts företaget också genom erläggande av serviceavgift till GBR Service AB som står för den service som företaget har rätt till.