Utbytet av kunskap och erfarenhet är ett sätt att ta gemensamt ansvar för utvecklingen inom golvbranschen, men hjälper också det egna företaget framåt. När du blivit antagen till Golvbranschen, öppnas dörrarna till ett kontaktnät av mer än 300 entreprenörer, leverantörer och andra kollegor som arbetar med golv.

Golvbranschens nätplats ger dig tillgång till aktuell information om material, tekniker, ekonomi, lagstiftning och miljöfrågor, som har direkt betydelse för din verksamhet i dag. Vi bedriver också opinionsbildning och utveckling inom områden som arbetsmiljö, entreprenadjuridik och byggregler och är pådrivande i frågor som är viktiga för Golvbranschens medlemsföretag och deras framtid. Faktabanken på medlemssidan är alltid öppen.

Hur kunnig och omsorgsfull du än är, kan det inte uteslutas att du någon gång hamnar i en situation som riskerar ekonomiska bekymmer för ditt företag. Med rätt försäkring får du ersättning och företaget slipper ta hela smällen.Medlemmar erbjuds möjligheten att teckna en passande lösning på förmånliga villkor. Du har även tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning hos Golvbranschen om ansvarsfrågan skulle vara komplicerad och behöver utredas.

Det bästa sättet att skapa trygghet för en kund är att lämna garantier. Golvbranschens GolvGaranti innebär dels att du lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut, dels att du tar ansvar för fel och brister som kan uppstå inom ett år från avslutat arbete eller genomförd leverans. Det ger din kund trygghet att anlita just dig.

Ditt fokus ligger framför allt på kunderna och deras behov, företaget och medarbetarna. Då är det svårt att få tid över att bevaka senaste nytt som har betydelse för din verksamhet. Golvbranschen ser till att du får veta både vad som hänt och vad som är på gång, så att du och dina anställda inte missar något väsentligt. Du får kontinuerliga nyhetsbrev och allt publiceras också på Golvbranschens hemsida.

Det händer oss alla att vi stöter på något som vi antingen inte behärskar eller som vi upplever osäkerhet inför. Då är det klokt att få svar från någon som kan. Som medlem har du tillgång till kostnadsfri support via telefon och mail i frågor om golvläggning och golvmaterial. Att göra rätt från början är ett bra sätt att undvika reklamationer och få nöjda kunder som återkommer. Du får som medlem även juridisk rådgivning utan kostnad, som till exempel att tolka avtal.

Det du lärde dig i går kanske inte alltid fungerar i morgon. Både för din egen del och för kundernas är det viktigt att du och ditt företag tar del av nya rön och erfarenheter.Därför erbjuder Golvbranschen kompetensutveckling inom golvteknik, juridik och företagande. Du får även tillgång till en rad publikationer, många kostnadsfria genom nedladdning på nätet, och ett antal praktiska checklistor som underlättar det dagliga arbetet.

Golvbranschen auktoriserar företag som vill visa sina kunder att de har det som krävs för att arbeta på ett kompetent och säkert sätt med golv. Du som godkänns har uppfyllt ett antal krav i ett kvalitetssystem som bygger på mer än 50 års erfarenhet. Det gör ditt företag till en seriös och trovärdig aktör på marknaden. Legitimation är ofta ett krav i upphandlingar och som Auktoriserat Golvföretag har du papper på att ni utför uppdrag med rätt kunskap och teknik. www.auktorisation.se.

Visa att ditt företag håller samma klass - bli medlem, stå starkare!