Branschstandard för ytdraghållfasthet och vidhäftning

Denna branschstandard redovisar hur man mäter ytdraghållfastheten på golvavjämning och vidhäftningen till underlaget. Metoden har utvecklats i Golvavjämningsgruppen, GAGG, och är anpassad för användning i fält.

Branschstd-ytdrag-hand.pngStandarden är skriven så att den fungerar som en instruktion för den som utför de mätningar som behövs för att utvärdera ytdraghållfastheten och vidhäftningen till underlaget. Tidigare har det inte funnits någon nationellt erkänd standard anpassad för användning i fält.

Utgångspunkten har varit den europeiska standarden EN 13892-8. Den beskriver vidhäftning av golvavjämning till en standardbetong, men endast under strikta laboratorieförhållanden, vilket gör metoden olämplig att använda i fält.

 Golvbranschen rekommenderar att alltid använda denna branschstandard vid fältmätning på golvavjämningsprodukters ytdraghållfasthet och vidhäftning till underlag.

Här hittar du branschstandarden i sin helhet.

Vill du veta mer? Kontakta:

Jenny Arnoldsson

Så här går mätningen till

Ytdraghållfastheten bestäms genom att man borrar eller sågar en avgränsning i ytan på golvavjämningen, minst två millimeter ned i materialet. På den ytan limmas en dragklack som sedan fästs i en dragprovningsapparat. Dragprovningsapparaten drar i dragklacken vinkelrätt mot underlaget och visar vid vilken kraft brott uppstår, det vill säga när golvavjämningen dras
isär så att dragklacken lossnar. Måttet på ytdraghållfastheten får man när kraften ställs i relation till arean på den avgränsade provytan.

Vidhäftningshållfastheten bestäms på liknande sätt, men då mäter man istället när avjämningen lossnar från underlaget. Den avgränsade provytan gör man då genom att borra eller såga hela vägen ned och fem millimeter in i underlaget för avjämningen.

Till branschstandarden >>

Artikelhänvisningar