Vad innebär CE-märkning av byggprodukter?

Svar: CE-märkning av en byggprodukt visar att produkten svarar mot EU:s minimikrav för att få finnas på marknaden men innebär inte någon kvalitetssäkring eller godkännande av produktens användning. CE-märket visar endast på produktens prestanda när det gäller väsentliga egenskaper. Produkten ska uppfylla all tillämplig lagstiftning där den ska säljas och användas. Finns andra direktiv än byggproduktkreditivet ska även dessa följas.

Kravet på CE-märkning gäller från och med den 1 juli 2013

Då ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller där tillverkaren har begärt och fått en europeiskt tekniskt bedömning, ETA, ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Detta gäller även för Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Lichtenstein. Läs mer om CE-märkning här    
Tillbaka till översikt över frågor och svar