Är alla produkter CE-märkta?

Svar: Om det inte finns en harmoniserad standard kan inte produkten CE-märkas. Läs mer här.

Tillbaka till översikt över frågor och svar