Vilka frågor är viktigast för företagen i golvbranschen?

Svar: Det är ju så klart en mycket generell fråga, men vi kan rada upp några viktiga aspekter:

  • Att ha en ordnad ekonomi och därigenom ge beställaren trygghet.
  • Att hålla sig uppdaterad med vad som händer i branschen och kontinuerligt fortbilda sig t.ex. genom att ta del av Golvbranschen, GBRs kurs- och informationsutbud.
  • Att följa branschens riktlinjer och regler.
  • Att man aktivt tar ansvar för sina tjänster och produkter och rättar sig efter t.ex. Allmänna reklamationsnämnden, ARNs, beslut.
Tillbaka till översikt över frågor och svar

Senast uppdaterad: 5 maj 2021