Vad är skillnaden mellan medlemsföretag och auktoriserade golvföretag?

Svar: Att vara medlem i GBR, Golvbranschens Riksorganisation är en kvalitetsstämpel som kommuner, landsting och byggbranschen är väl bekanta med. För att få bli medlem ställer vi som organisation krav på alla våra anslutna företag att uppfylla ett antal grundläggande kriterier. Dessa innefattar att ha ordnad ekonomi och vara ansluten till Golvbranschens GolvGaranti, vilket innebär att alla medlemsföretag lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut. Detta ger självklart en större trygghet för konsumenter som vill ha fackmannamässigt utförda golvläggningstjänster. De företag som sedan vill utmana sig ytterligare väljer att bli ett Auktoriserat Golvföretag. Detta innebär att företagen visar en mer långsiktig planering med tydliga mål inom kvalitet och miljö. Auktorisationen har visat sig vara särskilt fördelaktig för företag som vänder sig till upphandlande myndigheter och större byggföretag som ställer just fördjupade krav rörande kvalitets- och miljöarbete. Läs mer på Auktoriserat Golvföretags egna hemsida. Tillbaka till översikt över frågor och svar

Senast uppdaterad: 4 maj 2021