Är Golvbranschen en "myndighet"?

Svar: Nej. Golvbranschen är en medlemsorganisation som finansieras av medlemmarna. Golvbranschen arbetar för att ta tillvara på medlemmarnas intressen i olika frågor. Tillbaka till översikt över frågor och svar