Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled.

Två föreningar som samverkar

GBR Service AB arbetar med bl.a. information, forskning, utbildning samt teknisk och juridisk rådgivning. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar; Golventreprenadföretagarnas förening, GFF och Golvleverantörernas förening, GLF. De två branschföreningarna samverkar i branschgemensamma frågor genom representativt sammansatta styrelser, kommittéer och övriga organ.