Golvåtervinning för installationsspill

Vid installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som tio procent spill i form av tillskurna kanter och restbitar. Genom GBR Golvåtervinning kan installationsspillet tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. GBR Golvåtervinning tar hand om alla golv- och väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska marknaden.

Så fungerar det

Golvföretaget som lägger in golvet samlar också in spillet. Spillet hämtas sedan med "Grön Retur", detta för att minska miljöbelastningen av transporten -lastbilarna går aldrig tomma. En stor andel av spillet mals ned till granulat och blir till nya golv. Resterande energiutvinns för att bland annat ge värme till våra bostäder via kommunernas fjärrvärmesystem.

Bli en återvinnare!

Vill du som golventreprenör ansluta dig till GBR Golvåtervinning? Är du medlem i Golvbranschen, GBR så är anslutningen kostnadsfri. Om du inte är medlem betalar du 2500 kr ex. moms per år. Anslut dig redan idag och stärk ditt företags miljöprofil!