Bli Auktoriserat Golvföretag – Entreprenör

Här kan du läsa om de krav som ställs på auktoriserade golvföretag (entreprenörer). Kraven är uppdelade i fyra delar. Längre ner får du sedan tips om hur då går tillväga för att ditt företag ska bli auktoriserat.

Krav på auktoriserade golvföretag

Del 1 – Ansluten till GBR

För att bli ett auktoriserat golvföretag ska företaget vara anslutet till Golvbranschen, GBR. Utför företaget också våtrumsarbeten ska företaget kunna visa intyg på auktorisation från GVK. Företaget ansöker sedan om auktorisation. Här kan du läsa mer om ditt företag blir anslutet till GBR. 

Del 2 – Utbildning och kompetens

Inom auktoriserat golvföretag finns kompetenskrav både på företagsledare och montörer. Här kan du läsa mer om GBRs kursutbud. 

Företagsledarkurser

Följande kurser måste genomföras* av minst en person på företaget:

 • JAG – Juridik, AMA, Auktoriserat Golvföretag
 • KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • FIG – Företagare i Golvbranschen

Ovanstående kurser är endagskurser, förutom KMA-kursen som är en tvådagarskurs.

*Observera att endast kurser som är utförda under de senaste fem åren kan tillgodoräknas vid ansökningstillfället.

Kurser för montörer och arbetsledare

Företagen ska sträva efter att alla montörer och arbetsledare ska ha gått relevant kurs. Golvbranschen erbjuder följande endagarskurser för montörer och arbetsledare:

 • Golvteknik
 • Keramikteknik
 • Fördjupningskurs i golvslipning och ytbehandling

Kravet vid auktorisationstillfället är att hälften av alla montörer ska ha gått relevant kurs* (exempel: om tio personer på företaget arbetar med plattsättning ska fem ha gått kursen i Keramikteknik vid auktorisationstillfället). Som ett alternativ till den vanliga fysiska Golvteknikkursen finns också det digitala alternativet Golvteknik Online som vänder sig till golvläggare som har haft yrkesbevis under minst fem år.

*Observera att endast kurser som är utförda under de senaste fem åren kan tillgodoräknas vid ansökningstillfället.

Dessutom finns krav på att alla företag ska genomgå en årlig internutbildning där alla anställda får information om företagets egna planer och rutiner för KMA-arbetet.

Del 3 – Krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Följande krav inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet ska uppfyllas:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • KMA-plan
 • Policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Mål inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö (två aktuella mål per område)
 • Ha en antikorruptionspolicy uppställd enligt GBRs riktlinjer
 • Vara ansluten till GBR Golvåtervinning (gäller företag som installerar plastgolv)
 • Ha kunskap inom GBR Kretsloppsmärkning (utföra ett övningsexempel vart femte år)

GBR har mallar för som kan användas för uppställning av policyer, mål, etc. Alla mallar finns tillgängliga här

Del 4 – revisioner

Alla auktoriserade golvföretag revideras regelbundet av en oberoende revisor med ett intervall på 12 till 22 månader. Nya auktoriserade golvföretag ska revideras inom sex månader.

Hur går jag praktiskt tillväga

Ovan har vi beskrivit kraven på auktoriserade golvföretag – här kommer vi att beskriva hur du praktiskt kan göra för att ditt företag ska bli auktoriserat:

 1. Om ditt företag ännu inte är anslutet till GBR är det första steget. Här kan du läsa mer om hur då går tillväga. När företaget sedan är anslutet till GBR kan företaget delta på kurser och komma åt relevant dokumentation.
 2. Ett moment som kan ta tid är att uppfylla kurskraven. Se därför över kursbehovet så snart som möjligt och boka in både företagsledare och montörer på lämpliga kurstillfällen.
 3. Parallellt med att kurskravet börjar uppfyllas är det dags att arbeta med kraven inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här på GBRs företagssidor finns mallar som underlättar framtagandet av dokumentationen.
 4. All dokumentation skickas därefter till GBR. För att bli auktoriserat behöver företaget inte genomgå en revision, utan GBR granskar och godkänner företagets dokumentation vid auktorisationstillfället. Den första revisionen sker inom sex månader från auktorisationstillfället. Företaget ska också skicka in en formell ansökan och läsa igenom de allmänna villkoren. Kontakta GBR för att få ansökningsblanketten och de allmänna villkoren tillhanda.
 5. När kraven bedöms vara uppfyllda är företaget ett auktoriserat golvföretag.

Frågor kring auktorisationskraven kan alltid ställas till GBR.

Avgifter

Aktuella avgifter för auktoriserade golvföretag återfinns uppe till höger.