Rätt lim för rätt situation - GBRs uppdaterade limrekommendationer

Det är viktigt att välja rätt lim och i övrigt följa limanvisningar för att säkerställa låga emissioner från golvkonstruktionen och en god vidhäftning. Nu är GBRs limrekommendationer uppdaterade.

De nya limrekommendationerna har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Nu finns även rekommendationer för limning på träbaserade skivor som håller fuktkvot 6-10 %. Även ett avrådande från limning på modern tät betong med vattenbaserade dispersionslimmer finns med i de nya limrekommendationerna. Här finns alla rekommendationer i pdf.