Vi frågade våra anslutna företag hur de påverkas av coronakrisen

Under vecka 14 skickade GBR ut enkäter till både entreprenörer och leverantörer inom GBR för att bedöma läget med hänsyn till coronaviruset. Enkäten till entreprenörerna skickades dels till alla GBR-anslutna företag, dels till de GVK-auktoriserade företag som inte är anslutna till GBR. Enkäten till leverantörerna skickades till alla GBR-anslutna leverantörsföretag.

Enkäterna är nu sammanställda och kan laddas ned här.  

Vi vill också tipsa om att i det senaste numret av Golv till Tak har sju entreprenörer och leverantörer intervjuats kring hur de upplever verkningarna av coronaviruset. Intervjusvaren finner du på sidan 2,3 och 13 i tidningen. Två av svaren finner du också här på Golv till Taks webbplats.