Svårt att limma golv direkt på tät betong

Den förändrade kvaliteten på dagens betong fortsätter att skapa huvudbry. Fukt och alkali gör det besvärligt att limma golvbeläggning på den täta betongen. I flera projekt undersöker man nu om golvavjämning är en möjlig lösning på problemet. Branschtidningen Golv till Tak har i årets första nummer en solid genomgång av dagsläget och hur förutsättningarna för limning på betong har förändrats de senaste åren.

Tills studierna är slutförda, och man förhoppningsvis vet mer, rekommenderar Golvbranschens Tekniska Kommitté golvföretagen att först lägga ett avjämningsskikt på minst 5 millimeter ovanpå betongen, om man ska nedlimma golv med vattenburet dispersionslim.

Prenumeranter kan läsa hela artikeln i Golv till Tak nr 1/2021, som kommer ut 12 februari. En månad senare, den 12 mars, är tidningens arkiv öppet för alla intresserade på www.golvtilltak.nu/arkiv/.