Nya material godkänns i våtutrymmen

Plastmatta-vt-i-vatrumGolvbranschen, GBR har sedan 1987 haft en standard för hur PVC-plastmattor i våtrum ska provas för att säkerställa de egenskaper som krävs för att materialen ska fungera i våta utrymmen. I takt med att nya material kommit ut på marknaden har även en VT-märkning för andra plasttyper efterfrågats. Golvbranschen har därför arbetat fram en uppdaterad branschstandard som säkerställer egenskaperna och inte specifikt vilken materialtyp det handlar om.

Testas på samma villkor

Den uppdaterade standarden säkerställer materialegenskaperna hos PVC-golv, PVC-golv med partiklar för ökad stegsäkerhet samt TP-golv - och gör dem jämförbara.

Utmaningen med att utforma testkrav för TP-golv, har varit att denna produkttyp saknar europeisk standard för våta utrymmen. Dessa krav har istället varit tvungna att lyftas in i branschstandarden från den europeiska standarden SS-EN 13 553 för att de olika produkterna ska kunna testas på samma villkor, säger Jan-Eric Allberg, vd Golvbranschen.

Förändringen betyder också att GVK, Svensk Våtrumskontroll kommer att lista de nya produkterna bland sina godkända produkter för våtrum framöver.

För mer information, se: