Nu har vi kompletterat informationen om prisökningar på byggmaterial

Priserna på byggmaterial har den senaste tiden ökat kraftigt. Golvbranschen, GBR, vill med anledning av detta uppmärksamma er på risken för ökade kostnader och upplysa om vad som gäller för redan pågående projekt och vad man bör tänka på när nu nya avtal om framtida uppdrag ingås. På Företagssidorna (inloggning krävs) finns en genomgång av under vilka förutsättningar en kostnadsökning kan påföras beställaren/köparen genom ändring av det avtalade priset för entreprenaden, information om orsakerna till prisökningarna samt en mall på underrättelse till beställaren.