GBRs besiktningsmän utbytte erfarenheter

Den 25 september hölls den årliga fortbildningsträffen för GBRs godkända besiktningsmän för konsumentbesiktningar.

Under dagen informerade GBR bland annat om nyheter i branschen och berättade om vad som är viktigt att tänka på för att utföra bra besiktningar.

Gäster föreläste om slipning och trägolv

Två gästföreläsare deltog. Anders Håkansson från Welin & Co berättade om slipnings- och ytbehandlingsrelaterade fel. Ingemar Fredricson från Pergo gick igenom materialkunskap om trägolv samt vanliga trägolvsrelaterade fel.

Ett forum för diskussion

Träffen är också ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan besiktningsmännen. Träffen är en viktig del i att säkerställa bra och opartiska besiktningar.

Läs mer

Mer om besiktning och kontaktuppgifter till GBRs godkända besiktningsmän finns här.