Formatet eBVD gäller fortfarande

Bedömningsföretagen Byggvarubedömningen och Sundahus i Linköping AB har nyligen aviserat att de lämnar samarbetet kring det gemensamma formatet för innehållsdeklarationer, eBVD (elektronisk byggvarudeklaration). De har utvecklat egna mallar som de vill att materialleverantörer ska fylla i direkt hos dem. Den information som matas in kommer förstås att ägas av respektive bedömningssystem. Golvbranschen, GBR, är kritisk till detta.

Vi anser att eBVD fortsatt är rätt väg för ett kvalitativt digitalt flöde av materialinformation i byggbranschen. Att registrera innehållet på ett och samma ställe, d.v.s. eBVD-databasen, är mest resurseffektivt och bådar också för att informationen alltid är aktuell. Ansvar för aktualitet, historisk spårbarhet och det egna innehållet menar vi ska ligga hos materialföretagen själva. Att registrera i flera olika system och hålla dessa uppdaterade blir både ineffektivt och äventyrar datasäkerheten.

Golvbranschen, GBR, vill understryka följande:

  • eBVD är ett branschgemensamt format där representanter från hela byggbranschen medverkar (exempelvis fastighetsägare, byggföretag, byggmaterialtillverkare, branschorganisationer med flera, inklusive bedömningsföretagen fram till nu). GBR tror på fortsatt samverkan kring format och innehåll.
  • Det är fullt möjligt att redan idag hämta informationen i eBVD-systemet via PDF (öppet för alla), XML-fil och/eller via WEB-api under förutsättning att materialleverantören godkänt detta och att den som hämtar informationen anger hur informationen ska användas (enligt särskilt avtal).

Vår uppmaning är alltså att fortsatt använda eBVD som innehållsdeklaration för byggmaterial, som är vår gemensamma standard inom byggbranschen.

Läs gärna mer i informationsbladet från Byggmaterialindustrierna.