Inom Golvbranschen, GBR återfinns såväl entreprenörs- som leverantörsföretag. De anslutna företagen kan alltså vara fåmansföretag med kanske en eller ett par anställda till multinationella koncerner. För att tillgodose de anslutna företagens intressen blir därmed arbetet i Golvbranschen brett till sin natur men vi samlas alla kring intresset för golv.

Företagen hör hemma i var sin förening som tillsammans utgör Golvbranschen, GBR.

Entreprenörsföretagen är medlemmar i Golventreprenadföretagarnas förening, GFF och de arbetar huvudsakligen med montage, renovering och service av ytbeläggningar.

Leverantörsföretagen är medlemmar i Golvleverantörernas förening, GLF. De tillverkar, importerar och distribuerar hela eller delar av golvkonstruktioner.