Miljötjänster

Golvbranschen, GBR arbetar med miljö på många sätt. Förutom att vi tillhandahåller kurser och system är vi också med och påverkar och bevakar såväl nationella som europeiska miljöaktiviteter inom byggindustrin. Våra medlemmar är alltid uppdaterade om vad som är på gång inom det för branschen aktuella miljöområdet.

Miljöarbetet har blivit allt viktigare i vårt samhälle och globalt, så även för våra medlemmar i GBR. Vi hjälper medlemmarna i miljöarbetet genom information och kurser. Vi tillhandahåller också miljösystem som är fritt tillgängliga för våra medlemmar.

De miljöförbättrande system vi tillhandahåller är bland annat: