Kvalitet

För oss är det viktigt att våra entreprenörer håller en god kvalitet på de golvarbeten de utför. Golvbranschen, GBR, erbjuder därför fortbildning med de senaste läggningsteknikerna och information om hur man undviker de vanligaste felen. Vi har också tagit fram användbara checklistor, informationsdokument och egenkontrolldokument som kan användas vid en entreprenad.

GBR har en stor samlad kunskap inom golvarbeten. Eftersom vi har medlemmar både på leverantörs- och entreprenörssidan sker ett värdefullt kunskapsutbyte. Detta i sin tur leder till att kvaliteten på utförda golvarbeten kan höjas.

Systematiskt kvalitetsarbete ger färre fel

Under åren har vi utvecklat en rad branschriktlinjer, bland annat inom slipning, lackering, periodiskt underhåll av trägolv, standard för montering av golv och vägg i våtrum m.m. En orientering i användningen av riktlinjer, checklistor och övriga dokument ingår i GBRs olika kurser för arbetsledare och golvmontörer. För att hjälpa våra medlemmar att organisera det övergripande kvalitetsarbetet i företaget erbjuder vi våra arbetsledare kursen KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i Golvbranschen (Obs: du måste vara inloggad för att läsa mer om kursen).

Som kund till ett golvföretag anslutet till GBR bör du känna till att alla våra medlemsföretag omfattas av Golvbranschens GolvGaranti.