Juridisk rådgivning

Alla företag som är anslutna till Golvbranschen, GBR har rätt till juridisk rådgivning. Hamnar man som anslutet företag i tvist med ett annat företag eller en privatkund går det att få hjälp att hantera situationen.

Ofta går det att lösa problem på ett konstruktivt sätt så att parterna kan komma överens och fullfölja sina åtaganden. Ibland klarar man inte av att reda ut vem som ska stå för vad i en avtalsöverenskommelse och då kan det vara bra att kunna vända sig till GBR för rådgivning. Vi hjälper medlemsföretag med rådgivning i entreprenadjuridiska tvister men också med stöd innan ingående av ett nytt avtal.

Konsumentvägledare hjälper privatpersoner

Privatpersoner som har juridiska problem ska i första hand vända sig till sin konsumentvägledare (konsumentvägledare ska finnas i den kommun man är bosatt). När ett företag anslutet till GBR utfört en tjänst som man som privatkund inte är nöjd med kan GBR i viss mån hjälpa till att föra en diskussion med medlemsföretaget. Ofta är det nödvändigt att utföra en besiktning av aktuell golvyta innan en formell reklamation kan framställas.