Arbetsmiljö

På Golvbranschen, GBR, hjälper vi våra anslutna företag att orientera sig i för golvbranschen relevanta arbetsmiljöregler. Detta sker genom de kurser vi erbjuder men också via telefonsupport.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor är inte bara ett krav för att hålla de anställda på företaget friska utan en förutsättning för att kunna uppfylla lagstiftningen i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen beskriver ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera arbetsmiljöförutsättningarna via föreskrifter (AFS) och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Inom golvbranschen exponeras golvläggarna för både fysiska och kemiska risker. Vi arbetar därför med att ge våra medlemmar verktyg för att lagenligt kunna jobba med arbetsmiljöåtgärder.

Kurser ger kunskap och verktyg för det egna företaget

Den kurs som främst behandlar arbetsmiljö ur ett golvläggar- och arbetsledarperspektiv är KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i Golvbranschen (Obs: du måste vara inloggad för att läsa mer om kursen). Här får arbetsledare också med sig en checklista för bedömning av risker i arbetsmiljön. När det gäller golvslipning är arbetsförutsättningarna något annorlunda än vid traditionell golvläggning, därför tar vi upp arbetsmiljö för golvslipare i fördjupningskursen i slipning.