Branschriktlinjer

Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv. Branschriktlinjerna är framtagna tillsammans med GBRs leverantörsföretag. Riktlinjerna kan med fördel användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidplanering och bedömning vid renovering och underhåll av trägolv.