Rapporter

Golvbranschen, GBR samarbetar med svenska universitet och testinstitut för att ta del av nya kunskaper om t.ex. golvläggning, arbetsmiljö och kemiska risker.