Informationsmaterial

Här finns information om till exempel Golvbranschens garantier, faktablad om bland annat PVC i golvmaterial och golvläggaryrket.