Handbok Byggkeramik

Handboken som först gavs ut 2004 finns nu i uppdaterad nätversion - tillgänglig i din dator, surfplatta och smartphone. Den är lätt att använda både för nybörjare och mer rutinerade keramik- och våtrumsmontörer. Handboken riktar sig till montörer, arbetsledare, besiktningsmän, projektörer, byggherrar, projektplanerare, arkitekter, tekniska konsulter, leverantörer samt försäkringsbolag.

Omfattande innehåll

I nätversionen av Handbok Byggkeramik finns till exempel:

  • tekniska råd som förklarar hur enstaka keramiska plattor kan delrepareras
  • pedagogiska beskrivningar som visar hur tätskikt ansluts mot golvbrunn
  • svar på tekniska frågor kring våtrumsbygge där ytskiktet är keramiska plattor och tätskiktet består av plastmatta, tätskiktsfolier eller vätskebaserade system
  • toleranskrav för färdigt montage

Därutöver behandlas kvalitet, miljö och juridik samt vad som gäller vid tjänst åt konsument och vid uppdrag i entreprenad. Andra områden är historik kring händelser, lagar och regler samt nya och aktuella bestämmelser.

Prenumeration av Handbok Byggkeramik ingår i medlemskapet i GBR. Övriga prenumeranter betalar en årlig abonnemangsavgift. För att registrera en prenumeration gå till GBRs webbshop.