Branschregler och standarder

Golvbranschen, GBR ger ut Golvbranschens Branschstandard för plastmattor i våtutrymmen. Här beskrivs hur plastgolv och plastvägg ska testas för att bli klassade som vattentäta - VT. Trägolv på golvvärme beskriver vilka tekniska förutsättningar som krävs för att kombinera trägolv med vattenburen eller elburen golvvärme.