Bedömningsgrunder för skönhetsfel

Bedömningsgrunder för skönhetsfel är fastställda av Golvbranschen, GBR och ska vara en god ram för hur besiktning av skönhetsfel på golv ska gå till. Avvikelser som är konstruktionsbetonade bedöms i förhållande till gällande monteringsanvisning. Branschregler ger en övergripande bild av t.ex. krav på underlag och toleranser.

Alla bedömningsgrunder finns samlade i häftet "Bedömningsgrunder vid skönhetsfel..." och går att beställa från GBRs webbshop.