Verktyg som underlättar vardagen

Nu kommer en efterlängtad app för medlemmar. GBRs Golvkontroll gör det möjligt att rapportera för- och egenkontroll direkt i mobilen och förenklar därmed för golventreprenörerna i det dagliga arbetet. GBRs Golvkontroll kommer att lanseras i början av 2016.

Verktyg som underlättar golvföretagets vardag

Ostädade utrymmen, fukt i underlag, buktiga väggar och golv med bakfall. Att verkligheten inte stämmer överens med kontraktshandlingarna är väl känt för golv- och plattsättare. Yrkesgruppen är ofta sist in på bygget och många väljer att lösa problemen utan att rapportera hindren till beställaren.  Konsekvensen blir att golvföretaget förlorar tid och pengar för merarbete som inte rör golvläggningen. Detta vill nu Golvbranschen, GBR, ändra på.

Enklare att rapportera

För att underlätta för golvföretagen, och därmed höja kvaliteten på golvinstallationer, arbetar nu GBR med att ta fram en mobilapp som förenklar dokumentation och rapportering av för- och egenkontroller vid slip- och golvläggning i torra utrymmen. Dokumentationen är även en förutsättning för att kunna ta betalt för merarbete.

- Detta är något som har efterfrågats av GBRs medlemsföretag och som kommer att göra det enklare för golvföretagens i deras dagliga arbete säger Patrik Nordahl, teknisk projektledare på GBR.

Samtliga medlemsföretags anställda som har gått eller kommer att gå en GBR-kurs (Golvteknik, Keramikteknik, Slip, KMA, JAG eller FIG) får personliga inloggningsuppgifter till appen. Kvalitetsdokumenten skickas per e-post och laddas också automatiskt upp under ”Mina sidor” på golvbranschen.se. Det kommer även att vara enkelt att bifoga foton som illustrerar avvikelser.


GBRs Golvkontroll lanseras i början av 2016.