Välj rätt medlemskap och auktorisation för ditt golvföretag!

GVK-auktorisation, GBR-medlemskap eller Auktoriserat Golvföretag? Vi hjälper dig att välja det bästa alternativet för just ditt företag.

GVK-auktorisation, GBR-medlemskap eller Auktoriserat Golvföretag? Namnen är flera och innehållet olika. Är ditt företag berättigat till juridisk rådgivning eller endast teknisk support? Har företaget en behörighet eller ett kvalitets- och miljöledningssystem? Här nedan redogör vi för vilka tjänster och mervärden som finns inom respektive auktorisation och medlemskap. 

Mer information om hur du ansöker och ansluter ditt företag finns här:

Golvbranschen, GBR
Auktoriserat Golvföretag
GVK 

Ytterligare information får du av Joanna Nordström, telefon: 08-702 30 95.